ETT UNIKT GLAS

I kristallklart glas bryts ljuset på ett
glimrande och underbart sätt.

Det är kanske den vackraste av
glasets många goda egenskaper.

För att göra kristallglaset mera unikt,
personligt och speciellt att äga, har vi
valt att förädla kristallen med gravyrer
utförda helt för hand av våra gravyr-
mästare.

Vi har i vår kristallkollektion en mång-
fald olika dekorer och produkter.

Gravyrer kan även utföras efter
kundens personliga önskemål.

Under ledning av vår glaskonstnär
Jens P. Leek, utför våra gravyr-
mästare sina unika konstverk.


© 2010 Glasets Hus i Orrefors - Glasgravören i Glasriket AB
Vallgatan 4, 380 40 Orrefors
Tel. 0481-301 60 Fax. 0481-301 62
www.kristallshopen.se , info@kristallshopen.se