KONSTGLASGALLERIET - JENS P. LEEK - 1988

Glastavla med rosmotiv
........................1988

Arbetet i ateljén fortskrider. Nya glas-
modeller och dekorer framarbetas.

En serie i bronserat spegelglas -
Väggspegelur med en rad olika
motiv graveras under 1988-2001.

Dopminnesskål 1988

Cornelis

Väggspegelur 1988

Alexandra Charles

Väggspegelur Marylin Monroe

Väggspegelur

Väggspegelur Greta Garbo