KONSTGLASGALLERIET - JENS P. LEEK - ERIK HÖGLUND
 
.............................
1980

Anlitas Jens av den berömda glaskonstnären Erik Höglund, att utföra reliefgravyrer av mynt på planglasskivor till en utsmyckning av Sparbanken i Lidköping, där Ingrid och Erik Höglund utförde den konstnärliga utsmyckningen.

1980 
     

1980


1980Bosjökloster utställning1980
....

....

Erik Höglund vid ateljén - Albunna Öland sommaren 1980.