HANDGRAVYR

Till sin hjälp vid gravyrarbetet har gravyrmästarna ett gravyrhandstycke,
där de fäster in små diamant och
carborumbumstift.

Under varierande rotationshastighet
ritas motivet/dekoren streck för streck
in i kristallglaset.

Därefter används olika profiler av poler-
skivor och polerstetsar för att arbeta
fram skuggpartier i motivet/dekoren.

Motivet/dekoren börjar då erhålla sin
3-dimensionella karaktär. Blir ett djup i
motivet som nästan känns helt verkligt.


© 2010 Glasets Hus i Orrefors - Glasgravören i Glasriket AB
Vallgatan 4, 380 40 Orrefors
Tel. 0481-301 60 Fax. 0481-301 62
www.kristallshopen.se , info@kristallshopen.se