Gustaf

I hela fyra generationer, med start redan
1897 påbörjade den 1:a generationen i glas-
släkten Leek i Glasriket sin bana inom
glaskonsthantverket.

Dom två första generationerna Gustaf och
Axel Leek arbetade främst med kristall-
slipning.

Följande två generationer kompletterade
yrkeskunskapen även med handgravyrer i
kristall.

Alla fyra generationernas alster finns
utställda till beskådan i Konstglasgalleriet.

Peter Leek
Verksam som glasslipare och gravör i sin
faders firma 1945-1958. Egen företagare
1965-1990. Numera som hobby.


Axel

 


Peter Leek


Glaskonstnären och gravören

Jens P. Leek föddes 1958, och är den fjärde
generationen i glassläkten Leek. Han har ut-
vecklat en ny unik teknik av handgravyrer i
kristall. Jens har på ett enastående sätt
fångat vilda djur och naturmotiv i gravyrens
mångfasetterande uttrycksätt. Hans känsla
för form, noggrannhet och detaljer är hans
personliga kännetecken som rönt hans alster
stor uppmärksamhet och erkännande hos
omdömesgilla samlare runt om i världen.

Företagskristall
Genom årens lopp har nya tekniker och ut-
trycksätt i kristall utvecklats. Vi kan idag
erbjuda logotype och varumärkesgravyrer
med 100 %-ig exakthet. Personliga och
unika företagsprodukter lämpliga som kund-
gåvor, säljpremier, uppvaktning och
avtackning osv..

Även speciellt designade dekor som anknyter
till företags verksamhet, produkter mm. kan
framskapas efter kunders önskemål.


Glasets Hus i Orrefors - När Du söker
något utöver det vanliga.


Jens P. Leek


© 2010 Glasets Hus i Orrefors - Glasgravören i Glasriket AB
Vallgatan 4, 380 40 Orrefors
Tel. 0481-301 60 Fax. 0481-301 62
www.kristallshopen.se , info@kristallshopen.se